Kara-one 400EC, 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Kara-one 400EC, 400WP

Kara-one 400EC, 400WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Eastchem Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa