Kaletox 200WP, 500WP, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ chuột » Kaletox 200WP, 500WP, 800WP

Kaletox 200WP, 500WP, 800WP

  • Hoạt chất: Diphacinone (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/ đồng ruộng