Kadatil 300WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Kadatil 300WP

Kadatil 300WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa