Kacpenvil 50WP, 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Kacpenvil 50WP, 500SC

Kacpenvil 50WP, 500SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH U S.Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    5 0WP: lem lép hạt/ lúa, thối nhũn/ bắp cải 500SC: lem lép hạt/ lúa