Kacie 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kacie 250EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa