Kabim 30WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kabim 30WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin 2% + Tricyclazole 28%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa