Ka-bum 650WP, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ka-bum 650WP, 800WP

Ka-bum 650WP, 800WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 250g/kg (400g/kg) + Tricyclazole 400 g/kg (400g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa