K54 100WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

K54 100WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 95g/kg + Matrine 5g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa, nhện gié/lúa