K – T annong 2.5EC, 25EC, 25EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » K – T annong 2.5EC, 25EC, 25EW

K – T annong 2.5EC, 25EC, 25EW

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin (min 81%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    2.5EC: sâu phao/ lúa 25EC, 25EW: sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ đậu tương