K.Susai 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

K.Susai 50WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 45% + Streptomycin Sulfate 5%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa