K – Obiol ® 25WP, 10SC, 10ULV – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc khử trùng kho » K – Obiol ® 25WP, 10SC, 10ULV

K – Obiol ® 25WP, 10SC, 10ULV

  • Hoạt chất: Deltamethrin (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu mọt hại kho tàng