Just 050 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Just 050 EC

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM – DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa