Jubilant 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Jubilant 500EC

Jubilant 500EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 450g/l + Cypermethrin 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa