Jonde 3SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jonde 3SL

  • Hoạt chất: Ningnanmycin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cháy bìa lá/lúa