Jolle 1SL, 40SL, 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Jolle 1SL, 40SL, 50WP

Jolle 1SL, 40SL, 50WP

  • Hoạt chất: Chitosan
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; tuyến trùng/ bí xanh, cà phê, hồ tiêu; thối quả/ vải, xoài