Jojotino 350WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Jojotino 350WP

Jojotino 350WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 300g/kg + Emamectin benzoate 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP NN HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bọ trĩ/ lúa