Joara 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Joara 5SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: FarmHannong Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa