Jivon 6WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jivon 6WP

  • Hoạt chất: Ipconazole (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa