Jinggang meisu 3SL, 5SL, 10WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Jinggang meisu 3SL, 5SL, 10WP

Jinggang meisu 3SL, 5SL, 10WP

  • Hoạt chất: Validamycin (Validamycin A) (min 40 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    3SL: khô vằn/ lúa 5SL, 10WP: khô vằn/ lúa, nấm hồng/ cao su