Jiatop 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jiatop 70WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá do nấm/ lúa