Jiathi 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jiathi 25WP

  • Hoạt chất: Thiamethoxam (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ lúa