Jiatap 95SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jiatap 95SP

  • Hoạt chất: Cartap (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa