Jianet 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jianet 50EC

  • Hoạt chất: Methyl Eugenol
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jianon Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    ruồi đục quả/ roi, dưa hấu