Jiami 10SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jiami 10SL

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê