Jiafosina 150SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Jiafosina 150SL

Jiafosina 150SL

  • Hoạt chất: Glufosinate ammonium (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jianon Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/cà phê