Jiadeporo 450SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Jiadeporo 450SC

Jiadeporo 450SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 300g/l + Difenoconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jianon Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa