Jiacure 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jiacure 25EC

  • Hoạt chất: Tebuconazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa