Jiabean 75 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Jiabean 75 WP

Jiabean 75 WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa