Jia-trimethyl 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Jia-trimethyl 800WP

Jia-trimethyl 800WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl 350g/kg + Tricyclazole 450g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa