Jia-mixper 5EC, 70EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Jia-mixper 5EC, 70EC

Jia-mixper 5EC, 70EC

  • Hoạt chất: Abamectin 3% (60g/l) + Emamectin benzoate 2% (10g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    5EC: sâu xanh da láng/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa 70EC: sâu cuốn lá, nhện gié /lúa