Jia-Jione 40EC, 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Jia-Jione 40EC, 400WP

Jia-Jione 40EC, 400WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa