Jia-cyfos 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Jia-cyfos 600EC

Jia-cyfos 600EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa