Jettilesuper 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Jettilesuper 300EC

Jettilesuper 300EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lan Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, khô vằn, vàng lá chín sớm/lúa