Javigent – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Javigent

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Nhật Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa