Javibean 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Javibean 750WP

Javibean 750WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 300g/kg + Tricyclazole 450g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Nhật Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa