JAVI Min 20SL, 60WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » JAVI Min 20SL, 60WP

JAVI Min 20SL, 60WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Nhật Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    20SL: lem lép hạt/ lúa 60WP: đạo ôn/ lúa