Jara 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jara 400EC

  • Hoạt chất: Acetamiprid 50 g/l + Fenobucarb 350 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa