Japenra 666EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Japenra 666EC

Japenra 666EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 300g/l + Emamectin benzoate 25g/l + Fenobucarb 341g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa