Isoxanil 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Isoxanil 50EC

Isoxanil 50EC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 100g/l + Isoprothiolane 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa