Iprolamcy 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Iprolamcy 5EC

Iprolamcy 5EC

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin (min 81%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Futai
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa