Interest 667.5WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Interest 667.5WP

Interest 667.5WP

  • Hoạt chất: Iprovalicarb 55 g/kg + Propineb 612.5g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư/xoài