Indar 240F – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Indar 240F

  • Hoạt chất: Fenbuconazole (min 98.7%)
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa; thán thư/ xoài