Inari 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Inari 300SC

  • Hoạt chất: Kresoxim-methyl (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP NN HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư/ thanh long