Imperial 610WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Imperial 610WP

Imperial 610WP

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/kg + Tricyclazole 460g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa