IMI.R4 40WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

IMI.R4 40WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 25% + Imidacloprid 15%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thanh Điền
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê, bọ xít muỗi/điều