Imchlorad 350EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Imchlorad 350EC

Imchlorad 350EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 300g/l + Imidacloprid 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Bình Điền Mê Kông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/ hồ tiêu