Iltersuper 380SC, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Iltersuper 380SC, 750WP

Iltersuper 380SC, 750WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 300g/l (550g/kg) + Imidacloprid 30g/l(150g/kg) +Lambda-cyhalothrin 50g/l (50g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa