Ikander 135EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ikander 135EC

Ikander 135EC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr 25g/l + Fenpropathrin 110g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy lưng trắng/ lúa