Hypeclean 750EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Hypeclean 750EC

Hypeclean 750EC

  • Hoạt chất: Metolachlor 620g/l + Trifluralin 130g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/sắn