Hutajapane 250SC, 300SC, 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Hutajapane 250SC, 300SC, 350SC

Hutajapane 250SC, 300SC, 350SC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 200g/l, (250g/l), (300g/l) + Hexaconazole 50g/l, (50g/l), (50g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    250SC:Đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/lúa 300SC, 350SC: đạo ôn, lem lép hạt/ lúa